Bize
Ulaşın
Katılım
Şartları
Çalışma
Kitapçığı
Turnuva
Programı

Başvuru

Anasayfa

4. VAR MISIN AKILLIM İLKOKUL 3. ve 4. SINIFLAR SOMPO JAPAN ZEKA OYUNLARI TURNUVASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışmanın adı 4. VAR MISIN AKILLIM İLKOKUL 3. ve 4. SINIFLAR SOMPO JAPAN ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
Yarışmanın konusu Zeka Oyunları
Türü Yarışma
Amacı Öğrencilerin zihinsel kapasitelerinin, becerilerinin geliştirilmesinde zeka oyunları etkili bir araçtır. Zeka Oyunları Yarışmaları ile öğrencilerin eğlenceli vakit geçirirken analitik düşünme teknikleriyle tanışmaları ve bu becerilerini geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Hedef kitle İstanbul’daki resmi ve özel tüm ilkokulların 3. ve 4. sınıf öğrencileri
Yarışmanın dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Yarışmalar Madde 22
Yarışma takvimi Son başvuru tarihi: 12 Mayıs 2017
Yarışma Tarihi: 13 Mayıs Cumartesi / 09.30 – 17.30
Katılım koşulları
  1. İstanbul’daki resmi ve özel tüm ilkokulların, 3. ve 4. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.
  2. Her okul 3. sınıf ve 4. sınıflardan seçeceği en fazla 3’er kişilik takımlar halinde toplam 6 öğrenci ile yarışmaya katılabilir.
Yarışma şartları
  1. Öğrencilerin yarışma sırasında okul kimliğini yanında bulundurmaları gerekmektedir.
  2. Yarışma maksimum 600 öğrenci ile yapılabilecektir. Yarışmaya katılacak okullar başvuru tarihine göre belirlenir. Katılım için, daha önce Var Mısın Akıllım yarışmalarında derece almamış öğrencilere öncelik verilecektir. Yarışmaya katılmak için başvuran, ancak daha sonra katılmaktan vazgeçenlerin bilgi vermesi gerekmektedir. Yarışmaya gelmeyen okulların yerine yedek olarak seçilen okullar alınacaktır.
  3. Puanlama ile ilgili bilgiler soru kitapçığında verilecektir.
  4. Yarışmaya katılacak okulların başvurularını www.varmisinakillim.com adresindeki katılım formunu doldurarak en geç 7 Mayıs 2017 günü mesai bitimine kadar bildirmeleri gerekmektedir. Yarışmaya kayıt yaptıran okullar ve öğrenciler yarışma öncesinde internet sitesinde duyurulacaktır.
  5. Yarışmaya katılacak tüm öğrencilerin, www.varmisinakillim.com internet sitesinde yer alan “Çalışma Dosyası”ndaki soru açıklamalarını okumalarını ve örnek soruları çözmelerini öneririz.
  6. Yarışma programı ve yarışmada çıkacak soru türlerinin açıklandığı “Yönerge Dosyası” 10 Mart 2017 tarihinde www.varmisinakillim.com internet sitesinde duyurulacaktır.
Başvurunun
yapılacağı yer
Yarışma web sitesi.  www.varmisinakillim.com
Yarışma yeri

Limak Eurasia Hotel Kavacık

E- Posta: info@turkbeyintakimi.com
Yarışma Hakkında Bilgi için Tel: 0216 358 08 11

katılım şartları
Bu etkinlik Sompo Japan Sigorta tarafından gerçekleştirilmektedir.